Hoppa till sidans innehåll

Kallelse årsmöte 2021-02-28 kl 16.00

18 FEB 2021 15:03
Välkomna på årsmöte!
  • Uppdaterad: 18 FEB 2021 15:03

Kallelse årsmöte 2021-02-28 kl 16.00

Härmed kallas Växjö Ridklubbs medlemmar till årsmöte den 28 februari kl 16.00.

På grund av den pågående pandemin kommer mötet att hållas digitalt i Microsoft Teams. En länk till mötet kommer att skickas ut via mail. Du kan ansluta via telefon eller dator. Du behöver inte skapa något konto eller liknande.

Alla medlemmar som fyllt 15 år och som har betalat medlemsavgift för 2020 eller för 2021 senast den 28 januari 2021, har rösträtt på mötet. Kravet för att få rösta i mötet är att du kan ha video igång så att alla kan se och höra varandra. Kom ihåg att stänga av din mikrofon när du inte pratar.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga i stallet veckan innan mötet och mailas ut till de anmälda deltagarna dagen innan.

Anmälan görs senast den 26 februari till This is a mailto link.

Välkomna!

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande för mötet

3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet

4. Fastställande av röstlängd

5. Val av protokolljusterare och rösträknare

6. Fastställande av dagordning

7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst

8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna

9. Revisorernas berättelse

10. Fastställande av balans- och resultaträkningar

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra stycket angivna antalet

13. Val av ordförande för föreningen

14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter

15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen

16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se §22)

17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen

20. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.

21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.

22. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte.

· Fastställande av nya föreningsstadgar enligt ridsportförbundets mall och anvisningar

23. Sammanträdets avslutande.


E-post: Adressen Gömd

Vill du komma i kontakt med personalen skicka e-post:
Anita Moen
Sofia Sandberg
This is a mailto link

-------------------------------- 

Swish-nummer

123 452 27 36

Växjö Ridklubb 

-------------------------------- 

Har du information som du vill ska nå våra medlemmar eller har önskemål om information på hemsidan mejla webadmin.
 

 

Vi stödjer VRK:


Logga ICA

 

hookslogo

 

Tandhälsan

länsförsäkringar

Veab

 

 

VISMA

 


 

  

 


    
  

Postadress:
Växjö RK - Ridsport
Araby Gård
35260 Växjö

Kontakt:
Tel: 047020401
E-post: stallet@vaxjoridklub...

Se all info