Gå till innehåll
Växjö Ridklubb
Växjö Ridklubb

Bli sponsor

Växjö Ridklubb är en ideell förening som idag har ca 400 medlemmar varav ca 310 ridande i veckan. Utöver lektionsverksamhet anordnas kurser, tävlingar och andra aktiviteter där många barn och ungdomar deltar.

Det är viktigt att VRK försöker hålla nere kostnaderna i en verksamhet med stora drifts- och underhållskostnader så att bl a ridavgifterna inte blir alltför höga. Därför skulle din sponsring verkligen ge ett gott stöd så att VRK kan bedriva en bra verksamhet där så många som möjligt kan delta. Dina sponsorpengar kommer att gå till konkreta investeringar som exempelvis renovering av anläggningen och/eller införskaffande av hästmaterial. Vilka investeringar som görs kommer att redovisas i slutet av året.

Väljer du att hjälpa Växjö Ridklubb kommer din sponsorskylt att sitta väl synlig på långsidan i stora ridhuset alternativt på kortsidan i lilla ridhuset och ditt företags logotype (med länk till egen websida) kommer att vara synlig på VRK:s hemsida.

Införskaffandet och kostnaden för skylten står sponsorn för. Skylten ägs av sponsorföretaget.

Förslag till sponsring

Stora sponsorpaketet 5000 kr
Skyltmått: L250cm x B120cm

Lilla sponsorpaketet 3000 kr
Skyltmått: L200cm x B100cm


Ni kan även sponsra med material eller en specifik insats.

Vid intresse att sponsra Växjö Ridklubb kontakta:

sponsor@vaxjoridklubb.se



Publicerad: 2022-07-26

Senast uppdaterad: 2023-05-09

Författare: Rebecca Mattson

Sponsorer