Gå till innehåll
Växjö Ridklubb
Växjö Ridklubb

Mål

Växjö Ridklubbs arbete mot uppsatta mål och riktlinjer


För att på ett bra sätt kunna arbeta mot sina mål på ridskolan är det bra att slå fast vilken typ av verksamhet som bedrivs och vilka värderingar föreningen och ridskolan står för.


Allmänt

 • Vi ska bedriva ridskoleverksamhet enligt Svenska Ridsportförbundets Ridskolepolicy
 • Vi ska bedriva verksamhet för personer med funktionsnedsättning
 • Vi ska kunna utbilda elever utifrån deras egen ambitionsnivå upp till medelsvår nivå
 • Vi ska vara ett stöd för de ridskoleryttare som vill ta steget över till att skaffa egen häst
 • Vi ska bedriva tävlingsverksamhet upp till tvåstjärnig/** nivå
 • Vi ska bedriva en aktiv ungdomsverksamhet som ger våra ungdomar en god kunskap om föreningslivet
 • Vi ska arbeta för en ökande integration i föreningen
 • Vi ska bedriva verksamhet i enlighet med Barnkonventionen


Säkerhet

 • Vi ska följa Svenska Ridsportförbundets rekommendationer när det gäller säkerhet

 

Ridutbildning

 • All verksamhet vid vår ridskola ska ske under ledning av kompetent personal
 • All verksamhet vid vår ridskola ska vara planerad och följa de riktlinjer som är framtagna av SvRF i ”Plan för ridutbildning”
 • All verksamhet vid vår ridskola ska ske i överensstämmelse med ”Ridsporten vill”

 

Utbildning

 • Alla våra ridlärare ska ha gedigen grundutbildning och få kontinuerlig fortbildning
 • Alla våra ridlärare ska ha en pedagogisk utbildning
 • Alla våra ridlärare ska få kontinuerlig fortbildning inom alla ämnesområden
 • De ungdomar som vill leda unga inom ridsporten ska ha möjlighet att gå ULK (ungdomsledarkurs), samt utbildas internt i god hästhållning
 • Föreningen ska ha en egen stab av utbildade tävlingsfunktionärer
 • Alla styrelsemedlemmar, inklusive ungdomssektionen ska erbjudas en kurs i föreningskunskap


Social verksamhet

 • Vår förening ska aktivt verka för att ge våra ungdomar insikt om god etik och moral
 • Vår förening ska verka mot våld och droger
 • Vi ska ordna aktiviteter som ökar den sociala gemenskapen
 • Vår förening ska verka för en rökfri miljö vid vår anläggning

 

Miljö

 • Vår förening ska i möjligaste mån ta hänsyn till miljön när beslut fattas
 • Vi ska arbeta för att få våra medlemmar att bli miljömedvetna

 

Ekonomi

 • Vår förening ska ha en välplanerad ekonomi med kontinuerlig budgetuppföljning

 

Strategier

Vår förening ska ha tydligt formulerade kortsiktiga och långsiktiga mål både vad gäller:

 • verksamhet
 • personal
 • anläggning
 • ekonomi

Vi ska alltid före beslut ta ställning till om det är i överensstämmelse med våra mål.

Publicerad: 2022-08-02

Senast uppdaterad: 2022-10-25

Författare: Rebecca Mattson

Sponsorer