Gå till innehåll
Växjö Ridklubb
Växjö Ridklubb

Extra allmänt möte 2023

Välkommen till
Extra allmänt möte hos Växjö Ridklubb

Datum: 20 september
Tid: kl. 18:00
Plats: Teorisalen

Styrelsen

 

§ 1 Mötets öppnande
§2 Fastställande av röstlängd
§3 Val av ordförande för mötet
§4 Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid extra allmänt möte
§5 Val av protokolljusterare och rösträknare
§6 Fastställande av föredragningslista
§7 Fastställande av om mötet blivit utlyst på rätt sätt
§8 Val av ledamot
§9 Sammanträdets avslutande

Publicerad: 2023-09-09

Senast uppdaterad: 2023-09-09

Författare: Rebecca Mattson

Sponsorer