Gå till innehåll
Växjö Ridklubb
Växjö Ridklubb

Nu händer det!

Vi som medlemmar hos Växjö Ridklubb kan snart se fram emot starten av en betydande uppgradering av vår anläggning. En bygglovsansökan för ett nytt ridhus har lämnats in till Växjö kommun. Det nya ridhuset är första steget som sedan kommer att följas av nästa fas som innebär att det lilla ridhuset byggs om till stall och kontorsutrymmen.

Foto: Ann-Mari Nordén

Det föreslagna ridhuset kommer att vara beläget i nedre delen av grushagarna mot skogen där det idag går privathästar. Platsen har valts efter noggrant övervägande för att optimera tillgänglighet och bekvämlighet för ryttare och hästar i området samt efter att ha tagit hänsyn till de naturvärden som finns. Ridhuset kommer att uppföras med måtten 20*80 alternativt 20*60. Ridhustaket kommer att förses med solceller. Nya grushagar kommer att anläggas i närområdet som ersätter grusytor som det nya ridhuset kommer att disponera.

Det nya ridhuset kommer att vara väl rustat för att i en modern miljö möta föreningens behov av att vidareutveckla ridverksamheten. Med den större ytan kommer fler lektionstider att kunna erbjudas på attraktiva tider men även ge bättre förutsättningar för körverksamheten.

För närvarande förbereder styrelsen, personalen och ungdomssektionen den fullständiga planen för införandet så att arbetet kan fortskrida så snart bygglovsansökan är godkänd.

Vill du vara med och hjälpa till? Alla krafter är välkomna. Du kan läsa mer här eller ta kontakt via mail på denna länk. Det går också bra att ta prata med någon i personalen eller styrelsen.

Publicerad: 2023-06-19

Senast uppdaterad: 2023-06-27

Författare: Rebecca Mattson

Sponsorer